Ga naar de inhoud

Reglement

 • In verband met de voorbereidingen is het gewenst om uw kinderen op de door ons bekend gemaakte data in te schrijven. Maakt u geen gebruik van deze voorinschrijving, dan zijn de kosten aanzienlijk hoger.
 • Wanneer u ’s morgens uw kind(eren) wegbrengt, is het de bedoeling dat u zo snel mogelijk het veld verlaat, zodat wij de poort kunnen sluiten en kunnen beginnen.
 • Het is niet de bedoeling dat er ouders en/of andere personen overdag op het veld toegelaten worden. Dit mag wel na half 4 of tijdens de kijkavond en het kampvuur. De poort is van half 11 tot half 4 op slot in verband met het overzicht (*).
 • Tijdens de kijkavond en het kampvuur ligt de verantwoordelijkheid voor de kinderen bij de ouders zelf.
 • Zorg dat u tijdens de kindervakantieweek altijd (telefonisch) bereikbaar bent in geval van ziekte, heimwee of ‘’wangedrag’’.
 • Wij gaan er vanuit dat eenieder elkaar met respect behandelt. Pesten en discriminatie wordt niet getolereerd! Bij het niet naleven van de gestelde regels of wanneer storend of gevaarlijk gedrag ontstaat, zijn wij genoodzaakt de ouders hierover in te lichten. Wij behouden ons het recht voor om bij ernstig wangedrag een kind de verdere deelname aan de kindervakantieweek te ontzeggen.
 • Het is heel fijn dat de vrijwilligers de kindervakantieweek ook heel gezellig vinden, maar laten we er wel rekening mee houden dat de begeleiding van de kinderen op de eerste plaats komt.
 • Tijdens het eten en drinken gaat de poort van de speelplaats naar het veld dicht.
 • Het is niet de bedoeling dat kinderen en/of vrijwilligers eten, drinken en/of snoepgoed van huis mee nemen. Dit wordt door ons in beslag genomen. In geval van een speciaal dieet kan  hiervoor natuurlijk een uitzondering worden gemaakt.
 • Het is niet de bedoeling dat de kinderen en/of vrijwilligers geld mee nemen tijdens het eventuele uitstapje.
 • De kinderen moeten zich iedere dag bij de ingang van de poort even melden (ook als er tijdens de voorinschrijving betaald is voor de hele week), zodat wij weten wie er allemaal zijn.
 • Wij streven ernaar dat er elke dag twee EHBO-ers aanwezig zijn.
 • Deelname aan de kindervakantieweek is geheel voor eigen risico. Hoewel wij onze uiterste best doen zorg te dragen voor een ieders persoon en ons ook zo goed mogelijk tegen aansprakelijkheid hebben verzekerd, kan geen van de medewerkers van de kindervakantieweek aansprakelijk worden gesteld voor ongelukken, ongelukjes en daaruit voortvloeiende (letsel, materiële en immateriële) schade, beschadigingen, diefstal en/of verlies van goederen.
 • Wij volgen altijd de op dat moment landelijk geldende Covid-Richtlijnen.

* Mocht het programma anders zijn dan kan er afgeweken worden van genoemde tijden.